de juiste route naar veiligheid

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Elke werkgever is op grond van artikel 3 Arbowet '98 verplicht om een beleid te voeren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dat moet hij doen aan de hand van een verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Deze RI&E brengt de risico's op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn in kaart. Dit moet schriftelijk gebeuren en op basis van actuele inzichten. Nadat de risico's in kaart zijn gebracht, moet een plan van aanpak worden geschreven met als doel de risico's te beheersen.

Wat kan de Kompas veiligheidsgroep voor u betekenen?
Wij inventariseren alle aanwezige risico's binnen uw organisatie. Wij maken samen een rondgang door uw bedrijf, waarbij we specifieke zaken beoordelen en bespreken. We maken een plan van aanpak dat we door een gecertificeerde deskundige laten onderzoeken. Wij behouden ons het recht voor inventarisaties te weigeren.


De kosten van een complete RI & E
inclusief toetsing door een gecertificeerde
deskundige bedragen
€ 975,00
Indien noodzakelijk is tegen een meerprijs van
€ 275,- toetsing door één kerndeskundige mogelijk.
Kompas
Veiligheidsgroep

bespaart u TIJD en
GELD met uw Risico
Inventarisatie & Evaluatie.
Uw RI & E is niet alleen
praktisch, no-nonsense
en to-the-point,
maar vooral ook
voordelig.